21. MART–MEĐUNARODNI DAN ZA ELIMINACIJU RASNE DISKRIMINACIJE

U znak sećanja na 69 osoba koje su protestovale protiv rasističke politke Aparthejda i zbog toga ubijene 21. marta 1960. godine u južnoafričkom gradu Šapervilu, Generalna skupština Saveta Evrope odlučila je da se 21. mart svake godine obeležava kao Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. Ovim se apeluje na pravo svih ljudi da imaju jednak pristup informacijama, jednake mogućnosti i jednake šanse. Širom sveta, različitim aktivnostima, nevladine organizacije i državne institucije upoznaju javnost s problemom rasizma u njihovim lokalnim sredinama.