Aerodrom, Rudnik soli u Tuzli, RTV TK i još 35 firmi na listi za privatizaciju: Kupci spremni čekaju


U Tuzlanskom kantonu 38 preduzeća se nalazi u registru za privatizaciju, a Klix.ba saznaje da su među njima i Međunarodni aeorodrom u Tuzli, kao i Rudnik soli u tom gradu. Da ne bi došlo do privatizacije potrebna je saglasnost Parlamenta Federacije BiH.

Prema podacima Kantonalne agencije za privatizaciju, u Tuzlanskom kantonu za privatizaciju je preostalo 38 neprivatizovanih ili djelimično privatizovanih peduzeća i 16 subjekata za koje je prije okončanja postupka privatizacije pokrenut stečajni postupak. Kako nam je potvrđeno, neprivatizovana su komercijalna preduzeća, elektronski mediji, rudnici, veterinarske stanice te komunalna i ostala preduzeća koja čekaju stav osnivača o daljnjoj sudbini, odnosno eventualnom izuzeću od privatizacije. Među najvećim su navedeni Rudnik soli u Tuzli, Međunarodni aeordorom u Tuzli i Rudnici nemetala u Kladnju, a zanimljivi su i SKPC Mejdan, Radio-televizija Tuzlanskog kantona i Radio-televizija 7. Direktor Kantonalne agencije za privatizaciju Admir Čavalić za Klix.ba kaže da ova institucija nije inicijator privatizacije, s obzirom na to da je u njenoj ingerenciji provođenje datih postupaka. “Inicijator treba biti vlada, ali u ovom trenutku nema političke volje za provođenje tih postupaka. Realno, nekim preduzećima nije mjesto na listi, poput RTVTK, ali mi nemamo odluku Federalnog parlamenta koja bi ih brisala iz registra preostalih preduzeća”, navodi Čavalić. Direktor Kantonalne agencije za privatizaciju kaže da do danas nadležni nisu učinili ništa kako bi preduzeća bila izbrisana iz registra za privatizaciju. Uvjerenja je da će neki od perspektivnijih privrednih subjekata biti predmet privatizacije kada se formira politička volja za to te kada se pronađu zainteresirani strateški investitori. “Međunarodni aeorodrom u Tuzli, prema opredjeljenju Federalne vlade, trenutno nije predmet privatizacije i postoji strateški interes da ostane u državnom vlasništvu. Ako bi se razmišljalo o nekim novim rješenjima, shodno promjeni okolnosti zbog pandemije, aerodrom ne bi bio toliko pogodan za privatizaciju, ali bi svakako bio u kontekstu koncesija, što je urađeno u Zagrebu i Beogradu. Naprimjer, imali biste mogućnost da nekoj kompaniji date koncesiju na 10, 20 ili 50 godina te da ona upravlja aerodromom. To je dobar model koji se pokazao u kontekstu krize, jer najveći teret nije podnijela država, već privatni koncesionari koji preuzimaju rizik, ali i profit”, pojašnjava Čavalić. U odnosu na aerodrom, situacija u Rudniku soli u Tuzli je drugačija te je njegova privatizacija izvjesnija. “Postoji strateški interes da on ostane u državnim rukama, međutim, učestala previranja unutar rudnika, problemi s određenim strukturama, djelovanja te povlačenja po sudovima vjerovatno idu u smjeru da se za pet ili deset godina ozbiljno razmotri pitanje privatizacije. Tih naznaka ima, jer on predstavlja perspektivan rudnik”, dodao je Čavalić. Kako saznajemo, trenutno se jedino konkretno za RTVTK provodi postupak izuzimanja 100 posto državnog kapitala, čime bi bila onemogućena privatizacija, ali to još uvijek nije potvrdio Federalni parlament, koji mora dati finalnu riječ. S druge strane, investitorima je trenutno zanimljivija kupovina imovine koja je u državnom vlasništvu u Tuzli, Gradačcu i ostalim sredinama Tuzlanskog kantona, a neki od lokaliteta, izvjesno je, bi uskoro mogli dobiti novog vlasnika. A.Kendić/Klix.ba

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG