Ambasada SAD, Delegacija EU i OSCE o Zakonu o sprečavanju sukoba interesa


Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Delegacija Evropske unije/Specijalnog predstavnika EU u BiH i Misije OSCE-a u BiH objavile su zajedničku izjavu o Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH “Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Delegacija Evropske unije/Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH i Misija OSCE-a u BiH pozivaju sve nadležne institucije vlasti da omoguće usklađivanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH sa međunarodnim standardima, što će doprinijeti stvaranju robusnog sistema za sprečavanje sukoba interesa među javnim dužnosnicima”, navode u zajedničkoj izjavi. Poručuju da je sprečavanje sukoba interesa javnih dužnosnika ključno je sredstvo u borbi protiv korupcije. “Napori u ovoj oblasti su suštinski dijelovi procesa integracije BiH u EU i ključni su za vraćanje povjerenja građana BiH u njene institucije. U Mišljenju Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU, jasno se ističe da su usvajanje i primjena propisa o sprečavanju sukoba interesa u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama GRECO-a jedan od 14 ključnih prioriteta za BiH. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužio je Ministarstvo pravde BiH u januaru 2020. godine da izradi Prijedlog zakona o sukobu interesa i dostavi ga Vijeću ministara BiH u roku od 90 dana. Taj rok davno je istekao”, navode. Poručuju da Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je Ministarstvo pravde BiH dostavilo u postupku javnih konsultacija u decembru 2020. godine, neće u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju efikasnosti mehanizama za sprečavanje sukoba interesa. “Ovaj Prijedlog ne zadovoljava međunarodne standarde i ne uvažava preporuke GRECO-a, čija je realizacija nužna u borbi protiv korupcije. Zajednički napori uloženi u izradu zakona koji ne sadrži snažne odredbe, znak je nespremnosti političkih aktera da stvore istinski učinkovit sistem za sprečavanje sukoba interesa. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Delegacija Evropske unije/Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH i Misija OSCE-a u BiH su više puta ukazivale na hitnu potrebu za reformama i daljnja kašnjenja u usvajanju ovog važnog zakona mogu jedino biti protumačena kao neuspjeh da se ostvari napredak po pitanju jednog od 14 prioriteta. Usvajanje ovog zakona je pitanje oko kojeg nema pregovora”. Napredak u ovoj oblasti ključan je ne samo za napredak BiH na putu integracije u EU, već je to i preduslov za vraćanje povjerenja građana u javne dužnosnike i institucije i stvaranje uvjerenja među građanima da javni dužnosnici ne rade za sebe, već u interesu ove zemlje i njenih građana, stoji u zajedničkoj izjavi.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG