Asfaltiranje ulica u Kladnju


U okviru Projekta sanacije i rekonstrukcije ulice Kladanjskih brigada čija vrijednost iznosi 292.268,63 KM jučer su, nakon pripremnih, počeli radovi na polaganju asfalta.

Riječ je o Projektu kandidovanom od strane Općine Kladanj koji je Vlada Tuzlanskog kantona odobrila po Odluci o odobrenim projektima sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva na području Tuzlanskog kantona donesenoj 08.12.2021. godine, na osnovu koje je Općinski načelnik potpisao Sporazum o realizaciji Projekta 25.12.2021. godine sa Direkcijom regionalnih cesta TK.

Uz sanaciju i rekonstrukciju ceste u ulici Kladanjskih brigade, Općina Kladanj finansira, dok JP „Komunalac“ Kladanj izvodi i radove na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, a paralelno sa pomenutim i BH Telecom radi na unapređenju, modernizaciji i zamjeni svojih instalacija.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG