BiH na dnu Evrope: Veliki broj ljudi u javnim kuhinjama


Bosna i Hercegovina je na samom dnu Evrope jer je skoro na začelju liste najsiromašnijih zemalja, piše u podacima o potrošnji po glavi stanovnika u 2019.godini, a koju je objavio Eursotat.

Zemlje Balkana zauzimaju neslavne pozicije na listi siromašnih. Najgora je Albanija, zatim Bosna i Hercegovina, pa Sjeverna Makedonija. Malo bolje stoje Srbija, Bugarska i Crna Gora, a najbolja među najsiromašnijim je Hrvatska.

Poražavajući je podatak da u BiH oko 600 000 ljudi živi sa 3 do 5 maraka dnevno, a oni koji bi o njima trebali brinuti zatvaraju oči jer ne žele javno priznati da se ovdje loše živi ili ih jednostavno nije briga, kažu sociolozi.

„Jaz između bogatih i siromašnih, podaci kažu da se smanjuje ali moramo da znamo da dosta ljudi upravo zbog tog siromaštva napušta BiH i odlazi u zemlje EU radi zaposlenja tako da nije BiH ništa sama učinila da bi taj jaz smanjila. Toliki je jaz između visoke ellite bogatih i siromašnih porodica da ponekad ljudi imaju osjećaj da žive u dva različita dijela Evrope a ne u jednoj državi kao što je BiH“, smatra Vedran Francuz, sociolog.

A koliki je jaz između bogatih i siromašnih najbolje znaju građani koji kažu da su nažalost navikli na ovakvo stanje u državi i da je očekivano to što je BiH među najsiromašnijim zemljama.

Banjalučka javna kuhinja Mozaik prijateljstva svakodnevno hrani oko 950 korisnika. Od početka ove godine kroz donacije podijeljeno je preko 80 tona hrane onima koji su u stanju socijalne potrebe. Zato je, kažu u Mozaiku, potrebno u problem siromaštva uključiti i državne institucije.

„U zadnje vrijeme ovde je red sve veći i veći, dolaze sada ljudi koji gube radna mjesta firme pogotovo do 10 radnih mjesta koje se polako gase jer ne mogu da pokriju sve to. Nadam se ako ne u ovoj godini da će relevantne ustanoe morati da shvate da je stanje sve teže i da je mozaik u stvari učinio čuda i sa bogom i sa narodom da bi mogao da odgovori na sve te potrebe“, ističe Miroslav Subašić, Mozaik prijateljstva.

Da bi se stvorila socijalna stabilnost potrebna je reforma sistema socijalnih izdvajanja jer postojeći socijalni sistem zaštite ne doprinosi smanjenju siromaštva u BiH. Zato i ne čudi da je proces emigracije stanovništva sveprisutan čime postaje jedan od najvažnijih društveno ekonomskih izazova sa kojima se BiH svakodnevno suočava.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG