Danas potpisivanje sporazuma između zaposlenika u oblasti obrazovanja i predstavnika MONTK

U utorak 14.12 2021 će biti upriličeno potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaća, naknade za ishranu u toku rada i naknade za korištenje godišnjeg odmora za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu u 2022.godini, Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, koeficijenata za obračun plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora za zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, kao i aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG