Danas sjednica Vlade TKSjednicu će danas održati Vlada TK. Na dnevnom redu je razmatranje prijedloga i donošenje odgovarajućih odluka u vezi sa izvršenjem pravosnažne Presude Općinskog suda u Tuzli, od 15.01.2021. godine. Obrađivač ove tačke je Ministarstvo unutrašnjih poslova TK. Na sjednici je predviđeno i razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa Sindikatom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, zatim razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Članovi Vlade će još razmatr ati prijedlog Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec februar 2021. godine, kao i Mišljenje za autentično tumačenje članova 40. do 48. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG