Danas zasjeda Krizni štab FBiH


ObjavljenoBiH 26.01.2021ObjavljenoBiH 26.01.2021

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sutra će održati sjednicu na kojoj će razmatrati epidemiološku situaciju, a očekuje se da se donese i odluka u vezi odvijanja nastave u drugom polugodištu. Iako su ranije naredbe i odluke Kriznog štaba na snazi do 31.01.2021. godine, a koje je potvrdila i Vlada FBiH, neki kantoni počeli su donositi odluke koje su u suprotnosti s ovim naredbama. Iako je više puta naglašavano da kantoni mogu donositi restriktivnije mjere, dva kantona su već ublažile mjere u odnosu na one koje je preporučio Krizni štab. Štab civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona ukinuo je zabranu kretnja od 23 sata do 5 sati ujutro, dok je u Zeničko-dobojskom kantonu donesena odluka o povratku učenika u školske klupe. U Kantonu Sarajevo se očekuje odluka o odvijanju nastave, a roditelji su još uvijek podijeljeni oko načina izvođenja nastave. Dio roditelja podržava potpuni povratak u školske klupe, dio je za nastavak online režima, a dio je za kombinovani model

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG