Eksproprijacija najveća prepreka projekta puta Tuzla - Sarajevo


Gradnju puta Tuzla - Sarajevo građani čekaju dvadesetak godina. Dio sredstava za izgradnju prve dionice, od Šićkog Broda do Đurđevika, je osiguran. 20 miliona KM je na računu Vlade, a ta sredstva su dovoljna za početak koji podrazumijeva izradu glavnog projekta i eksproprijaciju zemljišta. Ta dionica puta od velikog je značaja za gradove Tuzlu i Živinice.


Trenutna cesta od Šićkog broda do Đurđevika koja vodi kroz grad Živinice izrazito je opterećena i putničkim i teretnim saobraćajem, zbog toga je ova zaobilaznica značajna za TK ali i cijelu FBIH.


- U pitanju je dionica duga 17,3 km. Nakon toga ćemo biti u prilici da preuzmemo odgovornost nad čitavim projektom koji u saobraćajnici Tuzla- Sarajevo, pripada nama, a to je dionica Tuzla- Kladanj, istakao je premijer TK Kadrija Hodžić.


Osim dvadeset miliona maraka koliko je potrebno za eksproprijaciju zemljišta i izradu glavnog projekta, Kanton ima još 45 miliona maraka koje će utrošiti za izgradnju ceste. Ostatak do konačne cijene biće obezbijeđen kreditom koji će vraćati Ceste FBIH iz sredstava od akciza na gorivo..


- Zaista čini zadovoljstvo da smo započeli sa ovim velikim projektom koga smatramo generacijskim iskorakom, dodaje Hodžić.


Projekat puta Tuzla-Sarajevo se radi u sinergiji sa Vladom Sarajevskog kantona, a uključit će se i Zeničko Dobojski kanton kojem pripada općina Olovo. Radovi na cesti bi trebali početi kada se eksproprijacija završi. Jedan dio vlasnika zemljišta je iz Tuzle a većina iz Živinica.


- U pitanju je velika investicija i mi smo zato dali pozitivno mišljenje jer bez investicija nema razvoja, nema zapošljavanja, Mislim da je to važno. Prepreke su elaborat za eksproprijaciju i što prije riješiti imovinsko pravne odnose, ističe gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.


- Postupak eksproprijacije je hitan postupak za koji su predviđeni kraći rokovi, međutim nadamo se da neće doći do problema u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa koji bi mogli usložniti ovu situaciju, navodi Suvad Butković, sekretar Gradskog vijeća Živinice


Zbog kompleksnosti procesa eksproprijacije nije moguće govoriti o rokovima početka gradnje, očekivanja su da to bude naredna godina u najboljem slučaju proljeće.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG