Europska komisija predstaviće danas u Briselu prijedlog digitalnih zelenih sertifikata


Europska komisija predstaviće danas u Briselu prijedlog digitalnih zelenih sertifikata koji bi trebalo da građanima EU olakšaju slobodno putovanje unutar Šengena.Riječ je, zapravo, o tome da se smanje prepreke i restrikcije uvedene u cilju suzbijanja pandemije Kovid-19.Istovremeneo, Europska komisija danas će predstaviti i plan za balansirano ukidanje restriktivnih mjera,s jedne, i držanje pod kontrolom širenja virusa, s druge strane.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG