Federalni parlament o epidemiološkoj situaciji


Vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH o pogoršanju epidemiološke situacije u FBiH bit će održana danas s početkom u 11 sati u online režimu.

Sjednica je sazvana na zahtjev više klubova političkih stranaka.

Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH donio je tri zaključka koja će biti predložena na sjednici.

1. Dati veće ingerencije Federalnom kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva prilikom donošenja uniformnih mjera koje se odnose na suzbijanje brzog širenja zaraze izazvane virosum SARS -CoV-2 za područje cijele Federacije BiH.

2. Pooštriti kontrolu već donesenih mjera koje se odnose na suzbijanje posljedica izazvanih COVID virusom za područje cijele FBiH.

3. Traži se da informacije o situaciji zdravstvenog stanja u FBiH, na dnevnoj bazi daje Federalni krizni štab, na osnovu informacija prikupljenih od svih kantona u FBiH.

Neki od zastupnika već su najavili prijedloge i drugih zaključaka koji će precizirati obaveze onih u lancu odgovornosti ali i mjere koje će dobrim dijelom zaštititi ekonomiju i radnike.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG