Hrvatski mediji: BiH je ušla u kaskadni efekt iseljavanja iz kojeg se nemoguće izvući


Zdrav razum govori, a i ekonomska teorija potvrđuje, kako ljudi migriraju kako bi osigurali bolji život sebi i svojoj porodici. Ali, osjećamo da bi emigracija bila znatno slabija u nekoj zemlji kad bi unatoč trenutačnom siromaštvu postojala reforme i vidljive promjene u društvu. Takve da bi ljudi bili spremni živjeti u siromašnijem društvu danas ako bi znali da će njihova djeca živjeti sutra bolje ili znatno bolje. Ako godinama i desetljećima nema reformi, kad zavlada ekonomska stagnacija, a reformi nema niotkuda, tada započinje masovno iseljavanje. Što je depresija i razočaranost veća, veće je i iseljavanje. Demografija u toj priči ide paralelno s emigracijom jer što više ljudi iseljava, više odlazi i potencijalnih roditelja. Koji i dalje rađaju djecu, ali u ‘krivoj’ državi, piše 24sata.hr.

U zemljama poput Hrvatske demografija i emigracija su usko povezane jer broj novorođenih računamo kao broj stanovnika neke zemlje pomnožen sa stopom nataliteta. Neodgovorni političari krivnju za smanjenje novorođenih svaljuju na žene, jer po njima žene manje rađaju, pri čemu zaboravljaju kako do strašnog smanjenja broja beba ne dolazi toliko zbog smanjenja nataliteta već zbog masovnog iseljavanja, dakle zbog smanjenja broja roditelja. Za to smanjenje su krivi isključivo političari, njihova nesposobnost i nesklonost provođenju reformi.

A koliko u sljedećem desetljeću mi i neki nama slični neefikasni narodi možemo izgubiti ljudi? Napomenimo kako samo Njemačka godišnje treba oko 400.000 radnika, a gdje su još Austrija, Švicarska,…. Ali, za razliku od prošlih godina, danas građani iz svake europske države, neovisno da li je u EU ili ne, bez problema dobiju posao u Njemačkoj ili drugdje na Zapadu. A koliko ima radnika koji će radije živjeti i raditi u neuređenoj BiH ili Hrvatskoj ako mogu biti radnici u super bogatoj i uređenoj Švicarskoj? Jasno da je za demografiju upravo dobro plaćen posao najbolja demografska mjera i najbolja brana iseljavanju, jer Hrvatskoj su danas, kad je patriotizam kod mnogih nestao, konkurencija Švicarska, Austrija i druge bogate zemlje, piše 24sata.hr.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG