INVESTICIJA VRIJEDNA VIŠE OD 200 MILIONA KM:


Tokom 2021. godine, u Federaciji BiH će početi izgradnja dva vjetroparka a ukupna invesicija procjenjuje se na oko 210 miliona KM. Izgradnjom vjetroelektrane snage do 50 MW na visoravni Vlašić u Srednjobosanskom kantonu stvaraju se uvjeti za proizvodnju električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema, priopćilo je Vijeće ministara BiH nakon što je prihvatio inicijativu i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), i Bosne i Hercegovine.Zajam je težak 36 miliona eura, a našu zemlju u pregovorima će predstavljati Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (agencija za izvršenje projekta). Projekat će, tvrdi Vijeće ministara, doprinijeti ekonomskom razvoju BiH, uz korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje stakleničkih gasova.Procijenjena vrijednost investicije iznosi 75 miliona eura, a finansirala bi se sredstvima kredita KfV i EIB-a u iznosima po 36 miliona eura i vlastitim izvorima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu tri miliona eura.

Izgradnja prve vjetroelektrane na području Kantona Sarajevo treba da počne u avgustu, čime bi se ovaj kanton priključio zajednici proizvođača energije iz obnovljivih izvora. Vjetroelektrana Ivan sedlo–Hadžići investicione je vrijednosti oko 30 miliona eura i činilo bi je pet vjetroagregata jačine po pet megavata. Kantonalni ministar privrede Adnan Delić potpisao je danas Aneks ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje Vjetroelektrane “Ivan sedlo–Hadžići” sa direktorom kompanije Sazlon Wind Energy BiH Samirom Džaferbegovićem, saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo. Koncesija na izgradnju i korištenje je data na period od 30 godina, ranije potpisanim ugovorom između Vlade Kantona Sarajevo i ove kompanije. Ističući da je interes Kantona proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u što većoj mjeri, Delić je rekao da vjetroelektrane nemaju štetnog uticaja na prirodu, a da proizvode energiju veće snage od one dobijene iz hidrocentrala. – Ukoliko sve bude teklo po planu, vjetroelektrana bi mogla biti puštena u probni rad naredne godine, dok bi u pogon bila puštena 2023. godine, najavio je Džaferbegović.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG