Istraživanje o kvalitetu života žena’

Updated: Apr 11, 2021


U okviru projekta IPA 2017 komponenta SP 4.7 Rodno zasnovano nasilje (GBV-Gender based violonce) planirana je Pilot anketa “Istraživanje o kvalitetu života žena”, koju Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, provodi u periodu od 12. do 20. aprila. Pilot istraživanje o kvalitetu života žena provodiće se na uzorku od 100 slučajnih izabranica na području grada Sarajeva, starosti od 18 do 74 godine, saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku. Istraživanje će se provodi CATI metodom (Computer Assisted Telephone Interview) što znači da će ovlaštene osobe, u ime Federalnog zavoda za statistiku u navedenom periodu putem telefona tražiti jednu osobu ženskog spola iz domaćinstva koja bi odgovorila na pitanja o kvalitetu života žena u BiH. Iz Federalnog zavoda za statistiku mole učesnice u anketi da svojim odgovorima doprinesu da informacije prikupljene putem navedenog istraživanja posluže za dobijanje kvalitetnih podataka o kvalitetu života žena u BiH. Prikupljeni podaci koristit će se isključivo u statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH i primjenivati će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka. Unaprijed se zahvaljujemo svim učesnicama na razumijevanju i suradnji u provođenju ove važne statističke aktivnosti, poručili su iz Federalnog zavoda za statistiku.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG