Javna rasprava po Nacrtu Urbanističkog plana za lokalitete Djevojačka pećina i Muška voda

U sali Doma kulture je održana javna rasprava po Nacrtu Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina i Nacrtu Regulacionog plana lokaliteta Muška voda.

Izrada ovog urbanističkog projekta proizilazi iz obaveza preuzetih usvajanjem dugoročnog razvojnog planskog dokumenta – Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićenog pejzaža „Konjuh“ 2010-2030.godine, a kojim su propisani obavezni planski dokumenti kojima se određuje svrsishodno organizovanje, korištenje i namjena prostora, te mjere i smjernice za zaštitu prostora.

Prema Prostornom plan ZP Konjuh, Nosilac pripreme izrade detaljnih provedbenih dokumenata u okviru granica zaštićenog pejzaža, jeste Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

- Vrijeme je bilo da se uđe u fazu izrade detaljnih planskih dokumenata za dijelove Zaštićenog pejzaža Konjuh. Puno je vremena prošlo od donošenja Zakona o Zaštićenom pejzažu, kao i od osnivanja ustanove koja gazduje Pejzažom, a na područje Djevojačke pećine nije uložena ni jedna konvertibilna marka. Na današnjoj raspravi jedan od glavnih aktera, JU Zaštićeni pejzaž Konjuh, nema predstavnika, pa se stiče dojam da njih ovo ne zanima. Cijenim da obuhvat nije najsretnije postavljen, jer cilj Urbanističkog plana treba da bude zaštita vrijednosti i stavljanje u funkciju razvoja ovog područja kroz približavanje javnosti, a ne da se uspostavljaju neke vrste blokada. Gravitaciono ovo područje je velike površine tako da treba razmišljati o uvođenju nekih vrsti ograničenja, a ne o zabrani saobraćaja. Kada su u pitanju stanovnici naseljenog mjesta Brateljevići treba voditi računa da njihova prava ne budu ugrožena i da imaju slobodan pristup svojoj imovini, te da je potrebno rezervoare za snabdijevanje stanovništva pitkom vodom, a koji se nalaze na ovom području, ugraditi u dokument – istakao je Jusuf Čavkunović, načelnik općine Kladanj.

Regulacioni plan lokaliteta Muška voda obuhvata područje površine 31.69 hektarau južnom dijelu prostora Zaštićenog pejzaža Konjuh gdje je planirana izgradnja i uređenje prostora koji će predstavljati okosnicu za razvoj turizma.

Urbanistički projekat lokaliteta Djevojačka pećina obuhvata područje površine 9,0 hektara, koje je jedno od najvrednijih dobara prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa, a ujedno i mjesto dovišta i značajan turistički potencijal.


Preuzeto sa: www.kladanj.ba

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG