Kako znati šta je pravi organski proizvod prilikom kupovine?
U današnje vrijeme proizvođači i prodavači koriste termine

zdrava hrana, organska, eko, bio proizvod, 100% prirodno, i sl. aludirajući da je neki proizvod zdrav ili proizveden na organski način. Dakle, koristi se mnogo termina koji čak i ne moraju imati isto značenje, jer npr. zdravo nije nužno organsko (špinat je zdrav, ali ne mora biti organski). Potrošači su zbunjeni i često ne znaju kako razlikovati organsku od neorganske hrane, odnosno šta je uistinu hrana proizvedena u skladu sa organskim standardom.

Organska poljoprivredna proizvodnja

Organska poljoprivredna proizvodnja je održivi oblik poljoprivredne proizvodnje. Ona promoviše i unapređuje biodiverzitet, biološke cikluse i biološku aktivnost zemljišta. Zasniva se na minimalnoj upotrebi sintetičkih sredstava i na metodama koje obnavljaju, održavaju i povećavaju ekološku harmoniju. Organska poljoprivreda ne koristi sintetičke hemijske pesticide, herbicide i gnojiva, nego se oslanja na razvoj zdravog, plodnog zemljišta i promišljenoj sezonskoj smjeni biljaka. Kao cjelovit sistem, organska poljoprivreda je zasnovana na skupu procesa čiji su rezultati održiv ekosistem, sigurna hrana, dobra ishrana i dobrobit za životinje. Organska proizvodnja je stoga više od sistema proizvodnje koji uključuje ili isključuje određene inpute. Da bi neko voće ili povrće bilo organsko mora da se zasadi na zemlji koja nije tretirana vještačkim đubrivima najmanje dvije godine za jednogodišnje biljke i tri za višegodišnje. Za organski uzgoj životinja takođe je neophodno ispuniti određene uslove, od kapaciteta, do toga koliko kvadratnih metara je potrebno obezbijediti za jednu životinju. Za ostalu hranu koja se dobija u postupku prerade (mlijeko, džemovi, sokovi, itd.) takođe su definisani postupci šta je dozvoljeno koristiti od sirovine (odnosno dobavljači sirovine moraju takođe biti u sistemu organske proizvodnje).

Organski standard

Da bi se neki proizvod mogao deklarisati kao “organski proizvod” mora biti certifikovan odnosno biti predmet procesa certifikacije od strane akreditovanog certifikacijskog tijela. Certifikacija predstavlja proceduru kojom certifikacijsko tijelo, nakon izvršene kontrole, izdaje proizvođaču certifikat, kao potvrdu da kontrolisani proizvod, proces ili usluga odgovaraju specifičnim zahtjevima – Zakonu i pratećim pravilnicima za organsku proizvodnju. Kontrola je proces utvrđivanja usaglašenosti prijavljene proizvodnje sa propisima/standardima za organsku proizvodnju (Zakon i pravilnici o organskoj proizvodnji).

Kako znati da je hrana organska?

Organski proizvodi najčešće se ne mogu razlikovati vizuelno. Crvljive jabuke i kvrgavo voće je česta zabluda potrošača koju nerijetko plasiraju i neki poljoprivredni proizvodjači. Takvi proizvodi uglavnom nemaju veze sa organskim proizvodima nego bi se moglo reći da su to zapušteni, a u najgorem slučaju i pogrešno tretirani proizvodi (u pogrešno vrijeme i/ ili sa pogrešnim pesticidima kao i nadekvatnim dozama). Slična situacija je i kod prerađevina od voća i povrća (sokovi, džemovi, kisele salate, ajvari, itd.) gdje trgovci i poljoprivredni proizvođači etiketiraju proizvode kao domaći, zdrav proizvod. Ista stvar je i sa mesom i mesnim prerađevinama. Sve to što je proizvedeno lokalno nije nužno organsko.

Da bi se neki proizvod nazvao organskim on mora da ima sljedeće:

  • Proizvod mora da ima validan certifikat izdat od certifikacijskog tijela.

  • Na certifikatu stoji logo certifikacijske kuće, datum izdavanja certifikata i datum do kojeg certifikat važi. Bitno je napomenuti da certifikat važi godinu dana.

  • Na certifikatu piše ime proizvođača i naziv proizvoda koji je obuhvaćen certifikacijom.

  • Na certifikatu piše broj certifikata.

  • Na deklaracijama proizvoda pored informacija o porijeklu, datumu proizvodnje, imenu proizvođača, nutritivnim vrijednostima, itd. mora stajati logo certifikacijske kuće, broj certifikata ili čak logo EU za organski proizvod. Logotip Evropske unije za ekološki proizvedenu hranu uveden je upravo zato kako bi se lakše prepoznali proizvodi iz organskog uzgoja. EU logotip za ekološki proizvedenu hranu je zelene boje i na njemu se nalazi 12 zvjezdica u obliku lista koji simbolizuju brak Evrope i prirode. EU eko logotip garantuje da je proizvod na kojem se nalazi proizveden u skladu sa uslovima i propisima za organski uzgoj Evropske unije.

Validan certifikat je jedina garancija potrošaču da je organski proizvod proizveden u skladu sa standardima organske poljoprivrede.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG