Krizni štab predlaže ukidanje policijskog sata u Federaciji BiH


Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva na današnjoj je sjednici predložio ublažavanje aktuelnih mjera, s obzirom na trend pada broja oboljelih od COVID-19.Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, sedmodnevna incidenca na nivou Federacije iznosi 28 slučajeva/100.000 stanovnika. Sedmodnevna incidenca iznad 50 slučajeva/100.000 stanovnika zabilježena je u dva kantona: Hercegovačko- neretvanskom i Posavskom.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva predložio je ukidanje ograničenja kretanja stanovništva, a da rad ugostiteljskih objekata definiraju kantonalni krizni štabovi, u skladu sa epidemiološkom situacijom.Predloženo je i da se dozvole javna te okupljanja u ugostiteljskim objektima do 30 osoba u zatvorenim prostorima, a do 70 na otvorenom, uz poštivanje epidemioloških mjera.Također je predložena i naredba zdravstvenim ustanovama za pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrovani.Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, do sada je vakcinisano više od 70.000 osoba, a u narednom periodu se očekuje veći broj vakcinisanih, imajući u vidu da kontinuirano pristižu vakcine.Nove mjere predložene su na period od 14 dana, te će biti dostavljene Vladi Federacije BiH na usvajanje.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG