Masovan odlazak mladih iz BiH: Šta to Njemačka ima, a mi ne?


Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u drugom kvartalu 2021. godine, od ukupnog broja nezaposlenih osoba, njih čak 148 hiljada je tražilo posao dvije godine i duže Tema odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine nažalost nije ništa novo, pogotovo u zadnjih par godina kada predstavlja jednu od najaktuelnijih tema i problem za koji se ne nude efikasna rješenja od strane relevantnih institucija. Najveći problem, kako mnogi ističu, jesu (ne)uslovi za život i rad. Objavljena istraživanja ukazuju na to da su nezaposlenost, neadekvatan obrazovni sustav, deprimirajuća politička situacija, besperspektivnost budućnosti neki od najvećih uzroka trenda masovnog odlaska iz BiH u razvijene zemlje, poput Njemačke. U fokus se, nažalost, ne stavljaju samo mladi, već sve generacije. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije u BiH, u prvih šest mjeseci ove godine, našu državu je napustilo čak 85.000 osoba. Mnogi su svjesni otežane situacije iz koje izlaz pronalaze samo van granica BiH. IDI DOK SI MLAD Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u drugom kvartalu 2021. godine, od ukupnog broja nezaposlenih osoba, njih čak 148 hiljada je tražilo posao dvije godine i duže. Ali, na sreću mnogih, to nije bio slučaj s procesima zapošljavanja van granica BiH, konkretno u SR Njemačkoj. Čak i u otežanim okolnostima pandemije, procedure za zapošljavanje nisu zaustavljene. Njemačka je, zbog potrebe za dodatnom radnom snagom, posebice medicinskim radnicima, ubrzala procedure za zapošljavanje koje važe i za državljane zemalja izvan Evropske unije. Iz godine u godinu, broj osoba sa diplomama viših i visokih stručnih sprema eksponencijalno raste na evidenciji nezaposlenih u BiH. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, BiH je prije samog početka pandemija imala preko 11.000 medicinski obrazovanih ljudi koji su bili na evidenciji biroa za rad. Kontradiktornost ovih podataka leži u činjenici da je od početka pandemije bilo evidentno kritično stanje u medicinskim centrima u BiH kada je u pitanju nedostatak kadra. Pa da li je onda začuđujuća činjenica da je BiH treća zemlja na svijetu po broju medicinara koji su odselili u Njemačku? ISKUSTVA RADA U BIH I NJEMAČKOJ O (ne)uslovima rada u zdravstvenim ustanovama u BiH smo odlučili dobiti informacije od osoba koje su i same prošle proces rada, kako u BiH tako i u Njemačkoj. Svoje iskustvo sa nama je podijelio Amar G., koji zadnjih godina živi i radi u Njemačkoj, nakon, kako on ističe, ogromnog razočarenja uslova rada u rodnoj BiH nakon završetka školovanja. „Prije 4 godine sam odlučio da zauvijek napustim BiH, jer sam lično iskusio nepravdu i očito uplitanje politike, u smislu bilo kakvog vida napredovanja u karijeri. Nije mi bilo teško provoditi noći istražujući koje su mi najbolje opcije za odlazak i čim sam odlučio da želim da idem u Njemačku, agencije za posredovanje u zapošljavanju su bile siguran izbor. Od pripreme dokumentacije do termina u Ambasadi, pa sve do momenta kada sam dobio posao. Od prvog dana sam radio specijalizaciju po svom izboru, bez bilo kakvih uslovljavanja osim da svoj posao radim savjesno, najbolje što znam i umijem. Za razliku od rada u BiH, mi medicinari dobijemo ono što i zaslužujemo, a to su poštovanje i nagradu za svoj rad i trud, čak ne misleći na novac. Zaista je nemoguće porediti zdravstvene sisteme u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj. Trenutno ne vidim da me bilo šta može natjerati da se vratim na staro,“ izjavio je Amar. Tokom evidentno rastućeg trenda odlaska iz BiH, Njemačka je prepoznala potencijal medicinske radne snage iz zemalja van EU, pa je tako u protekloj godini na snagu stupio novi zakon o useljavanju stručnjaka, koji podrazumijeva i potrebnu nostrifikaciju diplome, što je znatno olakšalo i ubrzalo proces pronalaska posla. Na koji način agencije za posredovanje pri zapošljavanju u suštini pomažu ljudima koji odluče da idu van granica BiH, posebice medicinskim radnicima, pričali smo direktno s predstavnicima jedne od njih, Jobstep International. „Naša agencija, u suštini, pruža mogućnost da, uz našu ekspertizu i dugogodišnje iskustvo, u Njemačkoj pronađete posao koji će odgovarati vašim dosadašnjim kvalifikacijama i radnom iskustvu. Nudimo usluge za potrebe cjelokupnog procesa, od prijave do početka rada u Njemačkoj, a sve u cilju ostvarenja želje naših klijenata za novim radnim mjestom u Njemačkoj. Pomoć pri administrativnim procedurama, pripreme za razgovor, ažurno praćenje statusa i priprema za odlazak su samo neke od usluga, a tome svjedoče i pozitivna iskustva naših vjernih klijenata,“ izjavili su. Prema istraživanjima, medicinski radnici iz zemalja zapadnog Balkana čine čak četvrtinu inostranih medicinskih radnika u Njemačkoj, a trendu odlaska van granica BiH se ne nazire kraj. Tome doprinosi i sve veća potreba za ovom vrstom radne snage, obzirom da broj starijih ljudi od 80 godina na više u Njemačkoj nastavlja da raste, a samim time i potreba da se o njima brine stručni kadar. Iskustva onih koji su iz Bosne i Hercegovine otišli „trbuhom za kruhom“ govore da je Njemačka zasigurno zemlja koja im pruža adekvatne uslove za život i rad, koje prije nisu imali.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG