Ministar obrazovanja i nauke TK Elvis Baraković: Stanje u obrazovanju na nezavidnom nivou


Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Elvis Baraković.

S obzirom na to da je tek preuzeo funkciju ministra kaže da je naišao na probleme vezane za konkursnu proceduru, za organizaciju nastave, a sve to uslovljeno pandemijom.

“Dešavaju se lijepe stvari, kao što je projekat izgradnje osnovne i srednje Muzičke škole u Tuzli. Dobili smo građevinsku dozvolu. budući daje UNDP implementator projekta procedura će puno brže ići i nadam se da će to augusta ovaj projekat biti završen.”

Nakon što se posljednjih dana moglo vidjeti po društvenim mrežama i u medijima negodovanje studenata, naročito studenata Medicinskog fakulteta, i zbog online prakse i kada je riječ o polaganju ispita – Baraković ističe da su imali sastanak u vezi sa kliničkim stažom i održavanjem praktične nastave studenata Medicine.

“Dogovorili smo smjernice kako riješiti te probleme. Dogovoreno je i održavanje kliničkog staža, a održavanje praktične nastave je odgođeno da se donese odluka kantonalnog Kriznog štaba i da se donese modul. Oni su donijeli odluku da se može održavati praktična nastava i ja sam uputio dopis Medicinskom fakultetu da naprave plan održavanja praktične nastave na UKC-u, kako za studente tako i za učenike srednjih škola u Domu zdravlja.”


O nezakonitom zapošljavanju u školama navodi da se na početku mandata susreo sa nekim nejasnoćama u vezi sa saglasnostima.

“Dešavaju se neke nelogične stvari, da se saglasnosti traže poslije završetka konkursa. Neke su opravdane jer ljudi u ovo doba pandemije često odlaze na bolovanje i htjeli smo da razjasnimo da lije to baš zbog toga ili se zaista nešto čudno dešava. Dobili smo i neke opravdane i kritike i zahtjeve ljudi koji učestvuju u konkursnoj proceduri prilikom zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama.”

Neophodna reforma obrazovanja

O stanju na Univerzitetu u Tuzli kaže da kompletno stanje u obrazovanju na nezavidnom nivou.

“Najbolje poznajem probleme i eventualna rješenja koja se mogu provesti na Univerzitetu u Tuzli. Poenta i princip mog rada je da okupljam što je moguće više ljudi koji će detektovati probleme u osnovnim i srednjim školama i koji će ponuditi konkretna rješenja. U ovih prvih 15 dana ništa nismo htjeli napamet da radimo, odlučili smo se za taktiku analize, a to se posebno odnosi na upisnu politiku koja nam dolazi u predstojećem periodu.”


Baraković ističe da je za izmjene Zakona o visokom obrazovanju.

“Uglavnom se pokušavaju riješiti problemi javnih fakulteta, međutim, u zadnje vrijeme je na području TK-a otvoren veliki broj privatnih fakulteta i dosta stvari nije riješeno kroz Zakon. Idemo u kreiranje izmjena i dopuna Zakona koje će regulisati kompletno visoko obrazovanje u TK-a, a onda ćemo kroz Zakon o Univerzitetu rješavati probleme na našem javnom Univerzitetu. Cilj nam je reforma obrazovanja, pogotovo osnovnog i srednjeg.”

“Mislim da je problem u tome što je obrazovanje na kantonalnom nivou, ali to sa druge strane ima i velike prednosti. Mora se stvoriti neka jezgra na nivou države koju će pratiti kantoni. Praksa je pokazala da imamo velike probleme od kantona do kantona u implementaciji nastavnog plana i programa, od drugačijih udženika i drugačije norme na kraju krajeva. Trebalo bi napraviti zajedničku jezgru u svakoj sferi obrazovanja.”

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG