Ministr trgovine, turizma i saobraćaja TK Hamza Bešić u posjeti općini Kladanj


Danas je u radnoj posjeti općini Kladanj boravio ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Hamza Bešić sa svojim saradnicima. Posjeta je započela održavanjem sastanka u kabinetu Općinskog načelnika na kome je razgovarano o aktivnostima i dinamici realizacije projekata sa akcentom na definisanje narednih koraka koje je potrebno poduzeti kako bi se projekat rekonstrukciji ostatka dionice ceste Kladanj - Brateljevići – Muška voda - Milankovići uspješno okončao, te isti u cijelosti stavio u funkciju.


Ovo je bila prva radna posjeta ministra Bešića općini Kladanj obzirom da je Kladanj općina sa velikom i zahtjevnom putnom infrastrukurom ali i općina u kojoj se izgradnjom iste stvaraju preduslovi za stavljanje u funkciju mnogobrojnih turističkih potencijala sa kojima općina Kladanj raspolaže.


Na sastanku je posebno bilo govora o nastavku izgradnje ceste Kladanj - Brateljevići – Muška voda - Milankovići odnosno aktivnostima koje je potrebno poduzeti preko ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Vlade Tuzlanskog kantona kako bi se kroz kategorizaciju ceste u regionalnu, osigurali preduslovi za nastavak izgradnje obzirom da je ovaj putni pravac veoma značajan za Tuzlanski kanton zbog revitalizacije turističkih potencijala planine Konjuh i turističko rekreativnog kompleksa Muška voda i činjenice da je ova putna komunikacija bila od vitalnog značaja tokom rata 1992-'95. godina.


Dogovorene su i zajedničke aktivnosti Ministarstva i Općine i način djelovanja prema višim nivoima vlasti kako bi se dala podrška općini Kladanj da na svom području implementira jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata.


Nakon održanog sastanka u zgradi Općine ministar Hamza Bešić i načelnik Jusuf Čavkunović sa saradnicima obišli su radove na završenoj dionici puta, te ostatak dionice puta koji vodi prema kompleksu Muška voda.


Na lokalitetu Muške vode delagacije su obišle i radove koji se izvode na rekonstrukciji turističko-rekreativnog kompleksa Muška voda, a sa sadržajem i dinamikom izgradnje, te planovima za naredni period u smislu stavljanja u funkciju kompleksa prisuti su upoznati od strane novog vlasnika, Kasima Selimovića.


Preuzeto sa WEB STRANICA OPĆINE

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG