Na području Općine Kladanj realizovan projekat deminiranja


Na području općine Kladanj "B" tim Federalne uprave civilne zaštite u priodu od 22.11.2021. do 29.11.2021. godine vršio je radove na deminiranju terena ukupne površine 500 m2.


Na ovom lokalitetu nalaze se kaptaže vodovoda Starička rijeka sa kojeg se napaja veliki broj domaćinstava u gradu Kladnju.


Prilikom radova na deminiranju pronađena je jedna mina u blizini kaptaže.


Kako su istakli predstavnici Civilne zaštite općine Kladanj radi se o veoma značajnom projektu koji su realizovali u saradnji sa Federalnom i Kantonalnom upravom CZ i BH MAC-om.


Deminirana površina, 29.11.2021. godine, predata je lokalnoj zajednici.


preuzeto sa WEB STRANICA OPĆINE KLADANJ

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG