Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić“ Tuzla nabavila je skener za digitalizaciju knjigaNarodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić“ Tuzla nabavila je skener za digitalizaciju knjiga najnovije generacije Bookeye 5 vrijedan 27.805,05 KM, zahvaljujući sredstvima Ministarstva civilnih poslova BiH, Fondacije za bibliotečku djelatnost Sarajevo, Fondacije za izdavaštvo Sarajevo, te vlastitim naporima.


Zaposlenici Biblioteke prošli su obuku rada na skeneru, kako bi usvojili znanja i vještine upravljanja skenerom, te omogućili građanima pristup digitaliziranim kolekcijama vrijedne građe koju Biblioteka posjeduje.


Prema riječima direktorice Biblioteke Mirne Trifković, projekat digitalizacije u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ Tuzla, početi će od digitalizacije starih i rijetkih izdanja koja su sačuvana unutar Zavičajne zbirke.


- Tretmanu digitalizacije osim knjiga bila bi podvrgnuta i periodična izdanja. Pored starih izdanja časopisa, takođe je važna i digitalizacija lokalnih listova koji predstavljaju značajan izvor za izučavanje lokalne historije Grada Tuzla i tuzlanskog kraja. Osim monografskih i serijskih izdanja unutar programskih aktivnosti Zavičajne zbirke, a koje se odnose na digitalizaciju, uvrštena je i slikovna, odnosno efemerna zavičajna građa. Veliki broj ovih primjeraka je u lošem stanju i potrebno ih je sačuvati od daljnjeg propadanja. Cilj nam je učiniti ove vrijedne kolekcije dostupne svima na način kako su to uradile savremene zemlje sa kojima smo razmijenili iskustva i od kojih smo usvojili neophodna znanja, kazala je Trifković.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG