Njega i pomoć u kući u naredne četiri godine
Potpisan ugovor za nastavak projekta projekata „Njega i pomoć u kući“ u naredne četiri godine

Navedeni projekat „Njega i pomoć u kući“, čiji je osnovni postulat pružanje usluga njege i pomoći osobama u trećoj životnoj dobi, u Živinicama se uspješno relaizuje već četiri godine, a zahvaljujući dobroj saradnji Grada Živinice sa Švicarskim Crvenim križom i Crvenim križom Živinice nastavit će se i u naredne četiri godine.


Zaista mi je drago mi je što smo u mogućnosti da nastavimo realizaciju ovog jako važnog projekta za naše sugrađane starije životne dobi.


Posebno zadovoljstvo mi je što ga realizujemo sa Vladom Švicarske jer to utiče i na druge projkete koje možemo zajednički realizovati.


Cilj je da se poveća broj korisnika i da uz Strategiju za osobe starije životne dobi, čiju je izradu Grad Živinice već započeo, stvore preduslovi za izgradnju Centra za starenje.


Centar za starenje bi bio novi iskorak za kvalitetniji život starije populacije stanovništva u našem gradu.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG