Nova magistrala: Put Međaš-Živinice-Banovići-Vozuća-Zavidovići-Žepče postao M-17.1


Vlada FBiH je u četvrtak, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela odluke o kategorizaciji pojedinih cesta u Federaciji BiH. Tako su na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona u magistralnu cestu oznake M-17.1 kategorizirane regionalne ceste R-456 (Žepče-Zavidovići u dužini od 12,7 km), R-467 (Zavidovići-Vozuća-Ribnica u dužini od 29,4 km), R-469 (Ribnica-Banovići-Živinice-Dubrave-Međaš u dužini od 40,84 km) i R-469a (spoj s Međunarodnim aerodromom Tuzla u dužini od 0,8 km) ukupne dužine 83,74 km. Drugom odlukom je regionalna cesta R-426 (Dračevo-Hutovo-Ravno), dužine 42,51 km, prekategorizirana u magistralnu cestu M-17.6. Nakon što JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo preuzmu na upravljanje ove dvije nove magistralne ceste, one će, s ciljem kontinuiranog redovnog održavanja, biti dodane LOT-ovima u koji su kategorizirane magistralne ceste na ovim područjima. Ova odluka je donesena na osnovu inicijative načelnika/gradonačelnika općina/gradova kroz koje prolazi cesta. Naime, načelnici/gradonačelnici tiho općina/gradova u martu ove godine održali su sastanak s ciljem rješavanja dugogodišnjeg problema loše putne povezanosti dva privredno najrazvijenija kantona Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona. Pored toga ova cestovna komunikacija predstavlja izlaz Tuzlanskog i dijela Zeničko-dobojskog kantona na koridor Vc koji predstavlja najvažniju cestovnu komunikaciju Bosne i Hercegovine a istovremeno ova magistralna cesta je bila i razvojna cesta koja će sigurno dati dodatni zamah privrednom razvoju općina i gradova koje povezuje, kao i Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu u cjelini.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG