Novi turistički sadržaji u Kladnju
Kladanj je prostor koji obiluje turističkim potencijalima. Nisu to samo Djevojačka pećina, Ski lift, Muška voda, Izletište Bebrava, i druga.

Ima tu potencijala koji još nisu otkriveni i aktivni, miruju i čekaju svoju priliku.

Jedan od njih je i Via ferrata na Hotanskom kršu. Do juče je bilo nezamislivo popeti se uz tak okomiti krš vertikalnom putanjom u dužini 150 metara.

Ali danas je to izvodljivo i dostupno svakome. Za par mjeseci ova staza je postala regionalna atrakcija koju je savladalo preko 1.000 alpinista iz BiH, Hevatske i Srbije.


m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG