Novi zamah u razvoju turističke ponude u Kladnju


Kao rezultat zajedničkih aktivnosti, projekata i saradnje u zadnjih 5 godina između Općine Kladanj i italijanske organizacije CISP sa sjedištem u Tuzli od danas je formirano novo preduzeće Globe inside d.o.o. sa sjedištem u Kladnju.


Načelnik općine Kladanj danas je u radnu posjetu primio direktoricu novoosnovanog preduzeća Jasminu Ovčina sa kojom je dogovorena buduća saradnja i mnogobrojne aktivnosti koje su planirane u suradnji Općine i preduzeća.


Preduzeće Globe inside d.o.o Kladanj će u okviru svojih djelatnosti vršiti prodaju turističkih paketa sa područja općine Kladanj i promociju turističkih potencijala u Italiji.


Italijanski privrednik koji je boravkom na području općine Kladanj prepoznao turističke kapacitete i resurse koji bi se mogli podići na viši i širi nivo vlasnik je preduzeća u iznosu od 80 %. Odlučio je da osnuje firmu koja će kao kćerka firme iz Ancone djelovati u Kladnju.


Trenutmo se prikupljaju podaci o svim pružaocima usluga sa područja općine Kladanj koji bi se moglu uključiti i prezentovati kroz turističke pakete koji će biti ponuđeni i plasirani na tržište Italije.


Preduzeće počinje sa radom od danas 10.03. 2022. godine i kroz Start-up bizniz u preduzeću će biti angažovane dvije mlade ženske osobe i dodatna mentorica.


Pokretanje firme predstavlja pilot projekat koji ima za cilj proširenje firme i na ostale dijelove Balkana.


preuzeto sa WEB STRANICA OPĆINE

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG