Obezbjeđeni bolji uslovi za rad u učenika u Kladnju
U Kladnju je upriličena svečanost povodom uspješno realizovanog projekta obnove objekta Osnovne škole “Kladanj” Kladanj, kojoj su prisustvovali ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Ito Makoto, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Elvis Baraković, načelnik općine Kladanj, Jusuf Čavkunović i direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Nikola Čiča.


U okviru ovog projekta pored zamjene dijela stolarije, izvršena je zamjena dotrajalih kotlova za grijanje, novim kotlovima koji kao energent koriste biomasu.


Za realizaciju ovog projekta kojeg su podržali Općina Kladanj i Vlada Tuzlanskog kantona, Ambasada Japana u BiH izdvojila je oko 96.000 KM.


Unutar GAGP-a, Japanska pomoć BiH je od 1996. godine do danas dostigla preko 19 miliona EURA (oko 38 miliona KM) pokrivajući vitalne sektore kao što su primarna zdravstvena zaštita, obrazovanje, deminiranje. Vlada Japana pridaje naročito veliki značaj poboljšanju obrazovnog okruženja u zemlji i odobrila je oko 28 miliona EURA (oko 56 miliona KM) za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje više od 210 škola širom zemlje tokom proteklih 25 godina kroz GAGP program pomoći i opće grantove.


Preuzeto sa: www.kladanj.ba

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG