Od septembra besplatni udžbenici za prva četiri razreda osnovne škole


Skupština TK usvojila rebalans Budžeta TK u kojem je između ostalog, planirano dodatnih 150 000 KM za nabavku školskih udžbenika i priručnika za škole (javne ustanove) kojima je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona kao i za škole nad kojima je Skupština Tuzlanskog kantona iskazala javni interes.

Sa ranijih 540 000 KM te uz grant Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke od 93 000 KM, Ministarstvo obrazovanja i nauke u Vladi TK će za ovu namjenu u ovoj godini utrošiti 783 000 KM. Plan Ministarstva je da ove godine nabavi komplet udžbenika za učenike od I do IV razreda osnovne škole.


Na budžetskoj poziciji Ministarstva obrazovanja i nauke od 2016. godine planiraju se sredstva za ovu namjenu te provode postupci javnih nabavki udžbenika za učenike osnovnih škola, a za koje razrede se nabavka vrši određuje se između ostalog i na osnovu dodjeljenog granta od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koje svake godine po osnovu ugovora, dodjeli sredstva Ministarsrvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za nabavku udžbenika učenicima, prvenstveno onim u stanju socijalne potrebe, određenog razreda.

Ove godine dodjeljen je grant u iznosu od 93.000,00 KM za nabavku udžbenika za učenike VI razreda osnovne škole te će na osnovu ove činjenice i Ministarstvo provesti nabavku udžbenika i to kompleta udžbenika za VI razred za učenike u stanju socijalne potrebe, te od ostatka novca i nabavku određenog broja udžbenika za sve ostale učenike VI razreda, za što će vjerovatno biti utrošen i dio sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za ove namjene.

Plan Ministarstva je da ove godine nabavi komplet udžbenika za učenike od I do IV razreda osnovne škole.

Također, ove godine je proširen obim škola za čije učenike će biti izvršena nabavka udžbenika, kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, na način da će se nabavka vršiti i za škole čiji osnivač nije Skupština Tuzlanskog kantona ali nad kojima je ista iskazala javni interes (JU KŠC „Sveti Franjo“ – Osnovna škola).

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG