Osigurana sredstva za rentu za izgradnju objekta Osnovne i Srednje muzičke škole u Tuzli


Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada TK je donijela Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim programom u 2021. godini predviđena je raspodjela ukupno 1,5 miliona KM, a današnjim programom planirano je 47.322,00 KM za plaćanje naknade za pogodnost lokacije (renta) za izgradnjuobjekta osnovne i srednje muzičke škole.Podsjećamo, 800.000,00 KM neophodnih zaobezbjeđenje uslova za izvođenjenastave u JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“Tuzla, odnosno izgradnju novog objekta za ove škole, je obezbijeđeno u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020.godinu te je, po Ugovoru o finansiranju potpisanom između UNDP-a i Ministarstva obrazovanja i nauke TK, već tokom prošle godine doznačen UNDP-u.

Drugi dio sredstava, u iznosu od 173.500,00 KM, je obezbijeđen putem ILDP Fonda zapoticaj razvoja, a dio sredstava, u iznosu od 70.000,00 KM,će u 2021. biti obezbijeđen iz sredstava Grada Tuzle, koji je ujedno i partner u implementaciji projekta.

Zbog skraćivanja rokova za realizaciju ovog projekta tehničko vođenje projekta izgradnje školskog objekta je prepušten UNDP-u.

Projekat je trenutno u fazi dobivanja saglasnosti za građenje od strane Grada Tuzle i jedinipreduslov za njeno izdavanje jeste uplata naknade za pogodnost lokacije (renta) za razliku korisne površine, za što su danas donesenim programom planirane 47.322,00 KM.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG