Počela izgradnja stambenih zgrada za raseljene osobe u Gradu ŽiviniceNavedeni projekat podrazumijeva izgradnju tri stambene zgrade na lokaciji kolektivnog centra Karaula, sa ukupno 129 stanova i poslovnim prostorom u kojima će domove naći oko 350 raseljenih osoba, koja su živjela u neuslovnom ambijentu kolektivnih centara Karaula i Višća, i kućama Holandske Vlade, na području Grada Živinice.


Cilj je da se u Gradu Živinice izvrši zatvaranje kolektivnog smještaja, odnosno da se osobama smještenim u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima, u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima izgradnjom stambenih zgrada osigura rješavanje stambenog pitanja.


Ukupna vrijednost projekta izgradnje navedenih stambenih jedinica je oko 15 miliona konvertibilnih maraka.


Projekat CEB II provodi Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, kroz kreditna sredstva odobrena od strane Razvojne banke Vijeća Evrope.


Grad Živinice je obezbjedio zemljište za izgradnju objekata, sve potrebne dozvole i saglasnosti, kao i priključke na vodovodnu, elektroenergetsku i druge potrebne mreže.

https://gradzivinice.ba/pocela-izgradnja-stambenih-zgrada-za-raseljene-osobe-u-gradu-zivinice/

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG