Potpisan sporazum o saradnji


Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona potpisalo je Sporazum sa specijalizovanom ustanovom za banjsko klimatsko liječenje Aquaterm Olovo pružanja usluga boračkim kategorijama TK.

Prema potpisanom Sporazumu, obezbijeđene usluge su za:

-ratne vojne invalide,

-dobitnike ratnog priznanja i odlikovanja,

-nosioce "Partizanske spomenice 1941",

-demobilisane branioce,

-članove porodice šehida-poginulog branioca

Jedini uslov za ostvarivanje ovog prava jeste posjedovanje original Rješenja Ministarstva o uspostavi prava i upućivanju na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatskom liječenju.

Za osobe koje imaju potrebu stalnog prisustva pratioca za vrijeme medicinske rehabilitacije, bez korištenja medicinskih usluga, ista je moguća i obezbijeđena gore pomenutim Sporazumom.Potpisnici su se obavezali da ovu saradnju nastave u cilju što boljeg odnosa prema svim boračkim kategorijama sa prostora TK.


m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG