Povećan iznos sredstava za zaštitu i spašavanje općine KladanjU Kladnju je održana sjednica Štaba civilne zaštite na kojoj je usvojen Finansijski plan korištenja sredstava za zaštitu i spašavanje za 2022. godinu u iznosu od 468.130,00 KM.

Visina sredstava planiranih za zaštitu i spašavanje čini oko 8% sredstava Budžeta Općine, što je visok procenat.

Članovi Štaba razmatrali su higijensko epidemilošku situaciju vezanu za Covid-19, a koja je prema riječima direktorice JZU Dom zdravlja Kladanj stabilna. Na području općine Kladanj trenutno su dvije osobe pozitivne na korona virus. U 2022. godini testirano je 338 osoba, od čega je njih 172 bilo pozitivno. Najveći broj pozitivnih, bilo je u mjesecu januaru, 109 osoba. Do sada je na području općine Kladanj vakcinisano 3208 osoba.

Sa sjednice je upućen apel građanima da se vakcinišu kako bi zaštitili sebe i druge.

Na sjednici Štaba usvojena je i Odluka o dodjeli na korištenje defibrilatora JZU Dom zdravlja Kladanj, u svrhu pomoći za unapređenje rada, a koji će prema riječima direktorice, Merime Salihović biti postavljen u ambulantu Stupari.

Također je donesena odluka o pokretanju postupka javne nabavke za opremanje Štaba civilne zaštite i jedinica opće namjene.

Članovi Štaba razgovarali su i o projektima deminiranja koji su realizovani u protekloj godini, kao i o onim koji se planiraju realizovati u 2022. godini.

Istaknuto je da značajan posao urađen u 2021. godini, da je na području općine Kladanj vršeno deminiranje terena na tri lokacije Jelačići, Zorin potok i izvorište Starićka rijeka. U ovoj godini planiran je nastavak projekta deminiranja na lokalitetu Jelačići i realizacija novog projekta deminiraja na tri lokacije, Papala, Crkvište i Ujča.


Preuzeto sa: www.kladanj.ba

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG