Pozitivna priča iz Kladnja širi se Bosnom i Hercegovinom


Delegacija Ambasade Švicarske koju je predvodila Patricia Barandun, zamjenica šefice za Zapadni Balkan, Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC, zajedno sa predstavnikom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH posjetili su općinu Kladanj.


Povod posjete je upoznavanje sa pozitivom pričom koja je zahvaljujući Udruženju „i-dijaspora“ krenula iz Kladnja i proširila se na veliki broj općina i gradova u Bosni i Hercegovini, a koja je za rezultat imala realizaciju brojnih projekata i umrežavanja dijaspore i nevladinog sektora sa lokalnim vlastima.


Prezentacija realizovanih projekata kojoj je prisustvovao i Općinski načelnik, Jusuf Čavkunović upriličena je u multimedijalnoj sali, u zgradi Općine Kladanj.


- Zadovoljstvo mi je bilo poželjeti dobrodošlicu gostima i prezentovati im privredna, prirodna i kulturno-historijska bogatstva općine Kladanj i zahvaliti im na podršci koju pružaju našoj lokalnoj zajednici i Bosni i Hercegovini u realizaciji projekata koje mi zajedno u partnerstvu sa Udruženjem „i-dijaspora“ i drugim nevladinim organizacijama implementiramo – kazao je načelnik Čavkunović.


Patricia Barandun je istakla da Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC svoje aktivnosti usmjerava na podsticanje privredne i državne samostalnosti, poboljšanje uslova za proizvodnju, pomoć u rješavanje ekoloških problema i osiguranje boljeg pristupa obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti.


- Ponosni smo što smo imali priliku ugostiti predstavnike Ambasade Švicarske i prezentirati im svoj rad. I ovom prilikom je potvrđeno da nam daju snažnu podršku u nastojanju da uvežemo našu dijasporu sa nevladinim sektorom i institucijama u Bosni i Hercegovini. Veoma su zadovoljni postignutim rezultatima posebno kada je u pitanju promocija potencijala i saradnja koju smo uspjeli za vrlo kratko vrijeme ostvariti sa lokalnim vlastima i nevladinim sektorom- kazala je Dalida Karabdić, predstavnica NGO-a „i-dijaspora“ Kladanj.


Posjetu Kladnju predstavnici Ambasade Švicarske iskoristili su da zajedno sa Općinskim načelnikom Jusufom Čavkunovićem i predstavnicima Udruženja „i-dijaspora“ obiđu uže gradsko jezgro i posjete Kuršumliju džamiju i kućicu za prodaju proizvoda Udruženja „Žena-Ženi“ Kladanj.


Ovom prilikom predstavnici Udruženja „Žena-Ženi“ Kladanj gostima su prezentirali pozitvnu priču vezano za proizvodnju zdrave, ekološke hrane i projekat inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju.


Preuzeto sa WEB STRANICA OPCINE KLADANJ

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG