PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: HITNO OGRANIČITI CIJENE GORIVA I HRANE
Predloženo je da se privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propiše maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM za litar derivata, a da za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo bude u visini od 0,25 KM za litar. Vlada FBiH se zadužuje da hitno donese mjere neposredne kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i osnovnih higijenskih proizvoda kroz utvrđivanje maksimalnih marži za njih, prenose federalni mediji. Federalnoj Vladi, Ministarstvu zdravstva i Kriznom štabu naloženo je ograničavanje cijena laboratorijskih nalaza, testova i svih drugih usluga u vezi sa dijagnostikom i liječenjem virusa korona u svim zdravstvenim ustanovama na području entiteta. Vladi je naloženo da jednom sedmično izvještava Predstavnički dom Parlamenta FBiH o sprovođenju usvojenih zaključaka.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG