Presuda u Strazburu: Da li je BiH na korak do povrata imovine?


Svijetlo na kraju tunela, tako je presudu Evropskog suda u Strazburu opisao advokat i predsjednik udruženja Oduzeta imovina Zoran Ristić.

Iako predmet Dabić protiv Hrvatske direktno govori o povratu privatne uzurpirane imovine nakon 1991. godine, ona bi, tvrdi Ristić, mogla biti pilot presuda, primjenjiva i u slučajevima pravnih lica iz BiH i Srbije, a koji su do devedestih imali imovinu u Republici Hrvatskoj.

Vila „Aurora“ u Trstenom, hotel “Vis“ u Dubrovniku, 18 objekata u Gradcu, “Hep“ u Makarskoj, Energopetrolove pumpe, Šipad u luci Šibenik, samo su dio bh. imovine u Hrvatskoj koja nikada nije vraćena, a čija se vrijednost procjenjuje na preko 10 milijardi maraka. Na njima je do prije tri godine postojala zabrana raspolaganja. Nakon što je hrvatski Sabor usvojio Zakon o upravljanju državnom imovinom, data je mogućnost koncesije na 30 godina. Zakon je predvidio i mogućnost raskida ugovora, nakon sklapanja bilateralnih ugovora o imovinsko-pravnim odnosima koji do danas nisu ozvaničeni. Ovo bi se sada moglo promijeniti.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG