Promocija rezultata programa Omladinske banke Kladanj


Ponosni smo na 9 godina partnerstva Općine Kladanj i Fondacije Mozaik na razvoju i podršci Omladinske banke Kladanj, 3 mikrobiznisa vrijednosti 6.006,99 KM i 65 projekata ukupne vrijednosti 177.603,75 KM, koje su realizovali 1005 mladih, volontirajući i radeći 12621 sat, da bi 21850 osoba imalo direktne koristi od realizovanih projekata.


Program "Omladinske banke BiH" ima za cilj povećanje sudjelovanja mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesu donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.


Predstavnici Općine Kladanj i Fondacije Mozaik u partnerstvu su realizovali zajedničke ciljeve i aktivnosti koje su doprinosile razvoju i podršci programu Omladinske banke Kladanj u toku 2021. godine. Direktna i redovna komunikacija Merise Mujkić-Stručne saradnice za pitanja mladih i NVO i predstavnice Općine Kladanj za podršku programu Omladinske banke, Armina Softića - koordinatora Omladinske banke Kladanj sa svojim OB timom, Željka Paukovića-direktora OB programa, Armele Ramić-menadžerice grantova, Sanje Kojić-koordinatorice OB programa Fondacije Mozaik, Medihe Arnaut-asistentice za mikrobiznise Fondacije Mozaik, doprinosila je uspješnosti saradnje koje je postigla Omladinska banka Kladanj u 2021. godini.


OB Kladanj u 2021. godini je imala 7 članova i članica, Armin Softić-koordinator OB, Mirzana Hadžikić, Mirza Begić, Melisa Softić, Eldar Hercegovac, Azra Alikadić i Ajla Avdibašić.


U Kladnju smo imali 2 poziva za projekte i 3 za mikrobiznise, a prvi poziv bio je objavljen od 15.02. do 09.03. 2021. godine. Poziv je bio objavljeni na lonac.pro i promovisan putem lokalnih medija, društvenih mreža, te prezentacija u zajednicama. Ukupno je aplicirano 8 projekta, a odobreno je 7 projekata ukupne vrijednosti 15.800 KM, 10.220,00 KM iz fonda OB Kladanj, Općina Kladanj 6.132,00 KM i Fondacija Mozaik 4.088,00 KM i neformalne grupe i 5.580,00 KM. Drugi poziv bio je objavljen od 15.04. do 10.05.2021. godine. Ukupno su aplicirana 2 projekta, a odobrena su 2 projekata ukupne vrijednosti 4.500,00 KM, 3.000,00 KM iz fonda OB Kladanj, Općina Kladanj 1.800,00 KM i Fondacija Mozaik 1.200,00 KM i neformalne grupe 1.500,00 KM. Također aplicirana je i odobren 1 projekat Odbora OB Kladanj na pozivu Fondacije Mozaik na MOBA 2021. konferenciji koji je podržan sa 1.500,00 KM.


Ukupna vrijednost realizovanih projekta iznosila 20.261,47 KM od kojih je iznos od 11.676,97 KM obezbijeđeno iz fonda Omladinske banke Kladanj (4.662,81 KM su sredstva Fondacije Mozaik od donatora, a 7.014,16 KM su sredstva Općine Kladanj), a dodatno je Fondacija Mozaik finansirala sa 1.504,50 KM projekat Odbora OB Kladanj.


Neformalne grupe za realizaciju projekata kroz mobilizaciju lokalnih resursa iz zajednice obezbijedile su ukupno 7.080,00 KM (2.930,00 KM u novcu 4.150,00 KM u robi i uslugama) od 2 institucije, 6 organizacija, 3 preduzeća i 5 građana.


U realizaciji ovih projekata učestvovalo je 215 volontera i volonterki (od kojih 3 sa poteškoćama) koji su radili i doprinijeli sa 1916 volonterskih sati, da bi 1581 osoba (uključujući 22 sa poteškoćama) imalo koristi od ovih projekta.


Na danas održanoj prezentaciji zahvalnice i plakete za doprinos razvoju Omladinske banke Kladanj dodijeljene su Jusufu Čavkunoviću-Općinskom načelniku, Merisi Mujkić-Stručnoj saradnici za pitanja mladih i NVO i predstavnici Općine Kladanj za podršku programu Omladinske banke, članovima i članicama Omladinske banke Kladanj.


Također su dodijeljene zahvalnice svim članovima i članicama neformalnih grupa koji su realizovali projekte, kao i predstavnicima preduzeća, organizacija, institucija i građana koji su kroz materijal i usluge doprinijeli realizaciji projekata neformalnih grupa mladih.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG