Prvi put osigurano 20 hiljada KM za izradu Strategije razvoja turizma u TK


Kada su u pitanju aktivnosti koje je Turistička zajednica planirala za ovu godinu, za njihovu realizaciju planirano je skoro milion konvertibilnih maraka. Od ovog iznosa, između ostalog, za pomoć turističko – ugostiteljskom sektoru za suzbijanje posljedica pandemije korona virusa je planirano 220 hiljada KM.


Planom rada Turističke zajednice i finansijskim planom za 2021. godinu ukupno je planirano da Turistička zajednica prihoduje oko 1,4 miliona maraka prihoda. Ono što bih ja istakao od velikog značaja za cijeli Kanton jesu pomoć turističko-ugostiteljskom sektoru za suzbijanje posljedica covid-19 u iznosu od 220 hiljada maraka i infrastrukturni projekti u oblasti turizma u iznosu od 200 hiljada maraka” – istakao je Hamza Bešić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK. Pandemija i zatvorenost evropskih zemalja prema turistima iz Bosne i Hercegovine pogodovali su razvoju domaćeg turizma u Tuzlanskom kantonu. Turistički radnici u Tuzlanskom kantonu pandemiju su prepoznali kao šansu za razvoj domaćeg turizma, zbog čega su u proteklim mjesecima radili na kreiranju ponuda kojima će privući domaće goste u zimskom periodu. To je ukazalo i na nedostatak Strategije za razvoj turizma. Zbog toga se po prvi put odlučilo raditi na izradi Strategije razvoja turizma na području TK, te je za te namjene osigurano 20 hiljada maraka.


Nezahvalno je pričati o dugoročnim planovima. Ono što možemo sa sigurnošću reći jeste da ćemo neke stvari pokrenuti. Prije svega mislimo na izradu Strategije razvoja turizma. To nam je osnovni dokument shodno kojem bi mogli ići prema Međunarodnim fondovima i pretpristupnim fondovima EU kako bismo ovaj sektor pomogli jer je najpogođeniji u pandemijom u ovoj godini” – kazao je resorni ministar.U 2021. godini Ministarstvo će se fokusirati na ublažavanje posljedica pandemija i to zajedno sa ostalim nadležnim ministarstvima i institucijama. Svi zajedno pomoći će privredne subjekte u najmnogoljudnijem kantonu u Federaciji.
Aleksa

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG