Radni sastanak Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Općine Kladanj


U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 06.04.2022. godine održan je radni sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici ove Uprave na čelu sa direktorom gosp. Željkom Obradovićem i predstavnici Općine Kladanj na čelu sa načelnikom Općine Kladanj gosp. Jusufom Čavkunovićem.


Tema sastanka je bila saradnja u pripremi i realizaciji projekata i aktivnosti sektora zemljišne administracije Općine Kladanj. Direktor Obradović je zajedno sa saradnicima predstavio projekte i aktivnosti sektora zemljišne administracije koji se trenutno realizuju i koji se planiraju realizovati na teritoriju Federacije BiH.


Općina Kladanj je korisnik projekta „Registracija nekretnina“, ali samo u dijelu podrške opremanja općinskog ureda za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Predstavnici Općine su istaknuli kako je za Općinu Kladanj prioritet nastavak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Kladanj u kojoj je to obustavljeno 2005. godine. Uspostava novog premjera za katastarsku općinu Kladanj (centar grada) olakšala bi rad organa uprave, pojednostavila procedure pristupa službenim podacima od strane građana ali i unaprijedila privredno okruženje na način da bi budućim investitorima bilo mnogo jednostavnije i brže da dođu do potrebnih informacija i dobiju neophodne dozvole za izgradnju. U vezi s tim, doneseni su i zaključci o daljim koracima Općine Kladanj i Uprave kako bi se obezbijedile finansijske i materijalne pretpostavke za nastavak izlaganja.


Općina Kladanj je završila pripremne aktivnosti (angažovanje firme na otklanjanju grešaka i ažuriranju podataka u bazi premjera i katastarskog klasiranja zemljišta – BPIKK u K.O. Kladanj u Dn predmetima kroz softver kat.ba). Istaknuto je kako je u narednom periodu pred Općinom Kladanj i Službom za geodetske, imovinsko-pravne poslove i prostorno uređenje veliki i značajan posao u kojem će imati potrebnu podršku od strane Uprave. O svim budućim aktivnostima koje će Općina Kladanj provoditi građani će blagovremeno biti upoznati, kako je to predviđeno i zakonskom regulativom kojom je uređena ova oblast.


Istaknuta je i potreba za završetkom uspostave adresnog registra u općini Kladanj u čemu će Uprava dati svoju podršku. Aktivnosti na ovom projektu su također u završnoj fazi, gdje će kao rezultat projekta svi objekti biti označeni pločicama sa brojem i nazivom ulice a u isto vrijeme bit će uneseni u elektronsku bazu i povezani sa katastarskim podacima o posjednicima, iz koje će se na zahtjev građana moći izdavati potrebna uvjerenja i potvrde.


Na kraju sastanka je izraženo zadovoljstvo saradnjom Općine Kladanj i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i izražena nada da će se dogovorene aktivnosti i realizovati na obostrano zadovoljstvo.m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG