Razvoj turizma na području ŻivinicaNa području Grada Živinice u toku je realizacija projekta Visit Živinice.


Kroz Strategiju razvoja turizma, mi smo predvidjeli projekte kroz koje želimo prezentirati najljepše dijelove Grada Živinice.


Radi se o projektu koji se provodi u više etapa u okviru kojih se uređuju biciklističke, pješačke i trekking staze, mapiraju turističke lokacije koje će uz sveukupnu turističku, smještajnu, agroturističku i gastronomsku ponudu Grada Živinice biti dostupne i prezentovane na interaktivnoj web stranici “Visit Živinice”.


Na lokacijama Rudine i Gornja Višća postavljene su klupe i stolovi za odmor kako bi naši građani imali priliku boraviti ugodno u prirodnom okruženju na najljepšim lokacijama na području Grada Živinice, a i kako bi navedene lokalitete prezentovali na najbolji mogući način svim posjetiteljima i turistima. Također, na autoputu za bicikla postavljene su klupe i kante za smeće.


Radovi se izvode i na čišćenju i uklanjanju ostruge, žbunja i uređenju staze na dijelu nasipa Spreča koji će građanima u narednom periodu omogućiti nesmetano kretanje dužinom kružne staze u dužini od sedam kilometara unutar samog Sprečkog polja, sa mogućnošću izlaza i na autoput za bicikle.


Na lokalitetima Rudina, Gornja Višća, nasip Spreča, autoputu za bicikla, postavljeni su i edukativni baneri o štetnosti ilegalnog odlaganja smeća te na posebnim putokaznim banerima iscrtana mapa kretanja na navedenim područjima.


Osim infrastrukturnog uređenja izrađene su i promotivne turističke brošure Grada Živinice i posebna interaktivna web stranica koja će biti prezentovana u narednom periodu.


Ovo je prva faza projekta koji će i u narednom periodu obuhvatiti uređenje i razvoj turističke infrastrukture na cjelokupnom području Grada Živinice. Planiramo u narednom Budžetu Grada Živinice još ovakvih projekata, a ono što me raduje kada su u pitanju ovi projekti jeste da većinu sredstava dobijemo sa viših nivoa, kao što je to u ovom projektu gdje smo određena sredstva dobili preko Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.


Naš cilj je razvoj turizma koji će biti resurs i da iskoristimo povoljan geografski položaj, te prirodna bogatstva pretvorimo u resurse, da naši stanovnici ne idu u susjedne općine i gradove kako bi boravili u prirodi i kako bi sa svojom porodicom proveli vikend. Želimo da to bude u našem Gradu, a želimo naravno da nam dolaze i drugi.


Naše opredjeljene u Strategiji razvoja turizma je agroturizam, cikloturizam, i da naši građani ostaju na našim ognjištima, te da uređujemo Grada Živinice na najbolji mogući način. Istakao je gradonačelnik Samir Kamenjaković

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG