Sastanak u Brčkom značajan iskorak za putnu deblokadu sjeveroistoka BiH


S obzirom na višedecenijsku putnu blokadu Tuzlanskog kantona sastanak u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, gdje je putna infrastruktura bila jedna od glavnih tema, premijer TK-a Kadrija Hodžić smatra značajnim iskorakom.

- Mi smo danas napravili značajan pristup deblokadi - rekao je Hodžić nakon sastanka sa delegacijom Federalne vlada koju je predvodio premijer Fadil Novalić.

Prvi projekt o kojem su govorili podrazumijeva autocestu Tuzla-Brčko-Orašje.

- To je za nas jako bitno jer do sada nismo imali ni metar autocesta, a struktura magistralnih cesta je jako oskudna - naglasio je Hodžić, navodeći da su danas prvi put određivani rokovi za uvodnu projektnu dokumentaciju.

Drugi projekt podrazumijeva elektrifikaciju pruge Doboj-Tuzla-Brčko, a Hodžić ga također smatra značajnim za Tuzlanski kanton s obzirom na energetski i rudarski potencijal koji je jedan od najvećih u državi.

Treći projekt je gasifikacija Tuzle, a Hodžić kaže da se to prvi put spominje, ali da je svakako dobrodošla mogućnost.

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović kaže da se od 2002. godine govori o putnoj deblokadi sjeveroistočne Bosne i da bi bilo dobro da se s tim krene naredne godine.

- Bilo bi dobro da u Parlamentu FBiH poslanici glasaju za ovih 135 miliona, kako bi se dopunio idejni projekat i uradio dio glavnog projekta - rekao je Imamović.

Premijer Posavskog kantona Đuro Topić sastanak smatra kvalitetnim i konkretnim.

- Za nas su bitne dvije teme, autocesta Tuzla-Brčko-Orašje i plinifikacija ovoga dijela sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, gdje bi plinska mreža trebala uključivati i županiju posavsku - naveo je Topić.

Premijer FBiH Fadil Novalić, federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić te koordinator Vlade FBiH za Brčko Distrikt BiH Alija Osmanbašić održali su danas u Brčkom radni sastanak s gradonačelnikom Brčko Distrikta BiH Esedom Kadrićem, zamjenikom gradonačelnika Antom Domićem, te glavnim koordinatorom Vlade Brčko Distrikta BiH Željkom Antićem.

U radu sastanka su učestvovali i direktori JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder, JP Željeznice FBiH Enis Džafić, BH Gasa Mihajlo Krmpotić i BH Telecoma Sedin Kahriman, zamjenik ministra komunikacija i prometa Nedžad Branković, premijeri Tuzlanskog i Posavskog kantona, Kadrija Hodžić i Đuro Topić, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i načelnik Općine Orašje Marijan Oršolić.

Teme sastanka bile su koridor autoceste Beograd-Sarajevo sa odvojkom za Orašje na području Brčko Distrikta BiH i Federacije BiH, elektrifikacija pruge Doboj-Tuzla-Brčko-Vinkovci na području Brčko Distrikta BiH i Federacije BiH, te plinski koridor Kladanj-Tuzla-Brčko-Orašje-Županja.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG