Svečana promocija i predstavljanje rada “i-platforme” u Bosni i Hercegovini

Jučer je u punom sjaju i uz organizovanu svečanost, "i-platforma" predstavljena u Bosni i Hercegovini. Mjesto druženja i događaja bilo je u Travniku, a gosti su bili i više nego zadovoljni ugođajem barutane u Starom gradu.U četvrtak, 14.10.2021. održana je svečana promocija i predstavljanje Udruženja “i-platforma” u Bosni i Hercegovini. Domaćin i moderator događaj u barutani u Starom gradu u Travniku je bio Enes Škrgo. Na samom početku, prisutnim su se obratili domaćini, predstavnici Srednjobosanskog kantona Enes Kasumović iz Ureda za Europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, te predstavnica Općine Travnik Amra Đelilbašić, pomoćnica načelnika. Članovi Upravnog odbora i-platforme, Ivica Petrušić i Nenad Stojanović, su prisutnim predstavili rad i-platforme u Švicarskoj, odnosno sami razlog nastajanja i-platforme i aktivnosti realizovane od 2015. do danas na području Švicarske. Između ostalog, objašnjen je i sami smisao imena “i-dijaspora/i-platforma” gdje “i” predstavlja vezivno tkivo za Bosnu i Hercegovinu, ali i dijasporu.

Naglašeno je da Udruženje, za razliku od ostalih udruženja dijaspore, okuplja ljude porijeklom iz Bosne i Hercegovine bez obzira na etničku pripadnost. Nakon toga prisutnim se obratio i Tarik Kapić, predsjednik Upravnog odbora koji je pojasnio otvaranje sestrinske organizacije u Bosni i Hercegovini. Naglasio je da je do sada inicijativa za saradnju sa dijasporom većinom dolazila iz dijaspore, dok će nakon osnivanja “i-platforme” u Bosni i Hercegovini ići u smjeru od lokalnih zajednica prema dijaspori. Članovi Upravnog odbora su naveli da će u fokusu rada biti razvoj lokalnih zajednica i da je to jedan od razloga zašto je sjedište Udruženja u Travniku. Prisutnim se obratila i predstavnica Švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini, Azra Šarenkapa, koja je izrazila zadovoljstvo osnivanjem i-platforme u Bosni i Hercegovini i spremnost na saradnju. Na kraju svečanog dijela predstavnik i-dijaspore u Bosni i Hercegovini, Aldin Vrškić, prisutnim je predstavio projekte realizovane u proteklih 18 mjeseci i najavio plan aktivnosti za naredni period. U fokusu rada i-platforme u narednom periodu, kao i prethodnom, će biti razmjena znanja i vještina i realizacija inicijativa i projekata na lokalnom nivou.

Shodno tome, završnu prezentaciju je imala Dalida Karabdić, koordinator i-platforme za Kladanj i Tuzlanski kanton koja je na primjeru Kladnja pojasnila rad i-platforme i predstavila mnogobrojne projekte koji su realizovani upravo zahvaljujući djelovanju i-platforme putem lokalnih MeetUp-a. Važno je napomenuti da su svečanoj promociji prisustvovali predstavnici lokalnih zajednica sa kojim i-platforma već ima ostvarenu saradnju, kao i lokalni akteri iz Travnika. Nakon svečanog dijela druženje je nastavljeno u restoranu “Ex-Ponto” i završeno posjetom rodnoj kući našeg nobelovca, Ive Andrića.


Tekst preuzet sa:i-platform.ch

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG