Sve što želite, kada glasno izgovorite – ostvaruje se!


Sve što želite, kada to naglas kažete, ostvaruje se! Zato budite oprezni šta ceo život govorite. Možete imati sve, baš sve ako to izgovorite naglas u sadašnjem vremenu. Svakodnevno izgovaramo stotine reči i rečenica. Razgovori, naročito intimni sa prijateljima i porodicom, shvataju se kao deo života. Često nemamo potrebu da kontrolišemo ili obraćamo pažnju na ono što govorimo, jer je potreba za verbalizacijom ogromna. Verbalizacija je dobra. Veoma često kada verbalizujemo tugu ili tugu koju ponekad osećamo, oni privremeno nestaju. Međutim, ono što treba da znamo je činjenica da je univerzum naš dobri duh čija je primarna svrha ispunjavanje naših želja. Svemir rečenice koje izgovaramo doživljava kao zapovesti. Mnogo puta ste čuli da su misli te koje stvaraju našu stvarnost. Ali daleko više snage nego što se misli, imaju reči i one izgovorene naglas. Sve što želite, kada to naglas kažete, ostvaruje se! Naime, svaka misao je vibracija, jer mi smo vibraciona bića, neprekidno vibriramo onim što svesno i nesvesno mislimo. Ponekad nam se naše misli manifestuju, ali vrlo često se dogodi da pomislimo na svoje želje, ali se one još uvek ne manifestuju u stvarnosti. Razlog tome je što je svemiru potreban zvuk kako bi omogućio ostvarenje naših želja u materijalnom svetu što je pre moguće. Dakle, za brzu manifestaciju, zvuk mnogo bolje služi univerzumu, jer je zvuk taj koji nematerijalni univerzum povezuje sa materijalom. Zvuk je pojačana vibracija naših misli koja se mnogo brže i bolje manifestuje u materijalnom svetu. Zvuk je jedna od najvažnijih komponenti za komunikaciju sa univerzumom i manifestaciju. Zamislite svoj um kao jedan balon u kojem su sakupljene sve misli i želje koje svakodnevno šaljete. Taj balon je tu uvek pored vas. Ali energija svega što želite ne može se izliti iz tog balona u vaše energetsko polje tako da može da pošalje vibraciju rastvora i pošalje ga u svemir. Posle toga, univerzum će vam vratiti tu vibraciju u obliku ispunjenja. Da bi energija rešenja ušla u vaše energetsko polje, potreban joj je kanal kroz koji će se ulivati u energetsko polje. Taj kanal i jedan od najvažnijih uslova za ispoljavanje željenog je zvuk. Zbog toga je važno reći svoje želje. Sve što želite oblikujte u pozitivnu izjavu konstruisanu u sadašnjem vremenu kao da je već realizovana. Kažu glasno. Kada je vaša namera da manifestujete novi život, nove događaje i ljude izuzetno velika, tada je i vaša namera jaka i tada će vas svemir još snažnije podržati u onome što želite. Samo reci. Kaži glasno! Sve što želite, kada to naglas kažete, ostvaruje se! Zato budite oprezni šta ceo život govorite. Činjenica je da se svima nama u životu događaju manje ili više dobre stvari i da svi prolazimo kroz događaje koji ponekad nisu baš ono što želimo. Činjenica je takođe da se ponekad u životu ne osećamo previše zadovoljno i previše dobro. Ali ako verbalizujemo svoje nezadovoljstvo izgovarajući ga, time direktno zapovedavamo univerzumu da manifestuje izgovoreno. Šta god želite, recite to jednom ili više reči naglas! Ljubav, zdravlje, posao, porodica, sreća, zadovoljstvo, novac, materijalni resursi … sve, skoro sve što možete ako izgovorite naglas u sadašnjem vremenu.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG