Turistička razglednica


Tjentište je istorijsko-geografski lokalitet u istočnoj Bosni, kotlinsko proširenje u dolini Sutjeske. Po dužini ima tri a po širini jedan kilometar, dok mu se dno nalazi na oko 560 metara nadmorske visine. Nalazi se između klisure Prosječenice i Ćurevske klisure, nedaleko od Foče.

Nad Tjentištem se dižu ogranci Zelengore, Ozrena, Milinklade i LJubin Grob, a sa desne strane Volujak, Maglić, Vučevo, Perućica i Dragoš-sedlo. Tjentište se nalazi u okviru nacionalnog parka Sutjeska. U njemu je 1971. godine podignut Memorijalni kompleks Tjentište sa spomenikom autora Miodraga Živkovića i kosturnicom palih boraca u Petoj neprijateljskoj ofanzivi. U spomen-muzeju upisana su imena više od 7.000 boraca palih u legendarnoj bici na Sutjesci.

Tjentište je u vreme SFRJ bilo poznato turističko mesto, znano i pod imenom Dolina heroja, sa godišnjom posjetom od oko 30.000 turista.


m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG