U Kladnju zasjeda Općinsko vijeće


Danas u Kladnju zasjeda Općinsko vijeće. Na drugoj redovnoj sjednici vijećnici će pored ostalih tačaka dnevnog reda,raspravljati i o prijedlogu programa rada Općinsko vijeća Kladanj za 2021. godinu, kao i o nacrtu budžeta Općine Kladanj za 2021.godinu.m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG