U Vladi FBiH održan sastanak o intenziviranju dinamike gradnje na Koridoru Vc


Premijer Federacije BiH Fadil Novalić, federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i direktor JP Autoceste Federacije BiH Elmedin Voloder jučer su, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, razgovarali s predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB) o nastavku i dinamici gradnje svih dionica na Koridoru Vc.

Poseban fokus stavljen je na južni dio, koji podrazumijeva dionice Ivan – Ovčari – Prenj – Mostar Sjever – Mostar – Jug, zatim na ubrzanje svih aktivnosti pripreme i provedbe ovog projekta, kao i na završetak finansiranja preostalih dionica Koridora Vc, kako bi se ispunio rok Vlade Federacije BiH za završetak radova do 2028. godine.

Na sjevernom dijelu Koridora Vc zabilježen je evidentan napredak, a radovi na svim dionicama ovog dijela autoceste, trebali bi biti završeni do kraja 2024. godine.

Ocijenjeno je da JP Autoceste FBiH u posljednjem periodu bilježe značajan proaktivan pristup u svim fazama gradnje dionica, te je od predstavnika EBRD-a i EIB-a zatražena i dodatna tehnička podrška, kako bi se zadani rokovi ispoštovali i dobilo na ubrzanju dinamike radova.

Učesnici jučerašnjeg sastanka jedinstveni su u stavu da je od izuzetne važnosti održavati redovne tehničke, ali i sastanke na višem nivou, kako bi se blagovremeno otklonile prepreke koje se pojavljuju u različitim fazama realizacije projekta. To se prije svega odnosi na inicijative za rješavanje finansiranja, izdavanja okolinskih dozvola, do evaluacije ponuda izvođača radova i njihovog konačnog izbora u procesu javnih nabavki. Istaknuto je da je Koridor Vc prioritet od javnog interesa i jedan od najvećih prioriteta za Vladu Federacije BiH.

Naredni sastanak na tehničkom nivou bit će organiziran krajem januara 2022. godine.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG