Ulaganja u sanaciju vodovodne mreže u Kladnju biće nastavljena i u 2022. godini


Kapitalna ulaganja Općine Kladanj u rekonstrukciju puteva i vodovodne mreže biće nastavljena i u 2022. godini. Planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju mostova kao i za završne radove na sportskoj dvorani.

Za sanaciju izvorišta i cjevovoda “Starićka rijeka” iz općinskog budžeta u 2022. godini je izdvojeno 130 000 KM, dok je od drugih nivoa vlasti obezbijeđeno oko 111 000 KM. Za sanaciju mjesnog vodovoda “Stupari Selo” iz kojeg se napaja i naselje Dubrava Općina Kladanj je izdvojila gotovo 88 000 KM, a od drugih nivoa vlasti je obezbijedila gotovo 60 000 KM. Općina Kladanj planira još 50 000 KM za rekonstrukciju primarne i sekundarne mreže i 30 000 KM za rekonstrukciju manjih vodovoda. Za rekonstrukciju puteva u Kladnju, Stariću, Stuparima, Tarevu, Tuholju, Brateljevićima i Turalićima u ovoj godini Općina Kladanj je izdvojila 310 000 KM. Za vertikalnu i horizuntalnu signalizaciju na putevima koji nisu u nadležnosti viših nivoa izdvojila je 7000 KM.

U 2022. godini je planirana izrada projektne dokumentacije za sanaciju mostova na području općine Kladanj, i to preko rijeka Drinjača, Osica i Suha. Za tu namjenu iz općinskog budžeta je izdvojeno 20 000 KM.

Ove godine bi trebala biti stavljena u funkciju Sportska dvorana u Kladnju. Za završne radove Općina Kladanj je izdvojila 170 000 KM, dok je od viših nivoa valsti obezbijeđeno 310000KM

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG