Ustavni sud presudio: Odluke o obaveznom nošenju maski i o policijskom satu su neustavne, ali ostaju


Ustavni sud BiH danas je donio odluku kojom je neustavnim proglasio donošenje odluka od obaveznom nošenju zaštitnih maski i o ograničenom kretanju, tačnije o zabrani kretanja od 23 do 5 sati ujutro.


- Ustavni sud je zaključio da miješanje u osnovna ljudska prava i slobode garantirane Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u konkretnom slučaju prava na privatni život i na slobodu kretanja, koje je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti o obaveznom nošenju zaštitnih maski i o ograničenju kretanja, u konkretnom slučaju kriznih štabova ministarstava zdravstva, kada je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, predstavlja kršenje navedenih ljudskih prava i sloboda, navedeno je u saopćenju Ustavnog suda.

Pojašnjenje ove odluke zatražili smo od registrara Ustavnog suda BiH Zvonke Mijana.

- Ustavni sud BiH je zaprimio nekoliko apelacija koje se odnose na obavezno nošenje zaštiutnih maski i ograničeno kretanje i zaključio je da one zadiru u privatnost ljudi, kada je u pitanju nošenje maski, odnosno u slobodu kretanja, kada je u pitanje okraničavanje kretanja od 23 do 5 sati ujutro. Odluke su donijeli uski dijelovi izvršne vlasti, odnosno krizni štabovi ministarstava zdravstva, a ne nadležni izvršni i zakonodavni organi, zbog čega su ove odluke proglašene neustavnim, kazao je Mijan.

Međutim, i dalje ćemo morati nositi maske i biti kućama od 23 do 5 sati ujutro.

- Odlukom Ustavnog suda nisu stavljene van snage odluke o nošenju zaštitnih maski i ograničenom kretanju, nego je nadležnim izvršnim i zakonodavnim organima, odnosno vladama i parlamentima, naloženo da se izjasne o ovim odlukama. Naime, Ustavni sud cijeni da će vlade i parlamenti, prilikom donošenja odluka o ovim pitanjima, uzeti u obzir i potrebu zaštite zdravlja stanovništva u doba pandemije koronavirusa, tako da će oni donijeti odluku da li ove mjere trebaju ostati na snazi ili ne, a ako odluče da istaju na snazi, onda ih trebaju uvesti u odgovarajući pravni okvir, pojasnio je Mijan.


m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG