Zakazana nova hitna sjednica Skupštine TK


Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u petak, 15.1.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Predloženo je razmatranje sljedećih tačaka dnevnog reda:

Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG