Zemljotres u Petrinji upozorenje da ne treba skladištiti radioaktivni otpad na Trgovskoj gori


Serija zemljotresa, čiji je epicentar u Petrinji, samo je upozorenje da Hrvatska ne treba da skladišti radioaktivni otpad na Trgovskoj gori, smatra načelnik Općine Bosanski Novi Miroslav Drljača.


Drljača je rekao SRNI da je serija zemljotresa koja se osjetila u regionu dodatni argument da se ospori namjera Hrvatske da na Trgovskoj gori gradi skladište. On je napomenuo da Hrvatska nije uvažila argumente iz Bosne i Hercegovine, među kojima je i podatak da je riječ o trusnom području. Drljača je siguran da se ne može očekivati da Hrvatska objavi relevantne podatke o seizmičkoj aktivnosti na lokaciji Trgovska gora u periodu od 28. decembra prošle godine, kad je zabilježeno prvo jače pomjeranje tla. "Serija zemljotresa jasno je potvrdila da odabrana lokacija nije ni za odlagalište, ni za skladište. Nakon zemljotresa iz Austrije, postavlja se pitanje o sigurnosti Nuklearne elektrane Krško i produžetka njenog rada još 20 godina s obzirom na to da se radi o jednoj od najstarijih nuklearki", rekao je Drljača. On je podsjetio da su na lokaciji Trgovska gora prošle godine postavljene seizmološke stanice koje su zabilježile seizmičke aktivnosti, ali se ne može vjerovati da će biti objavljeni podaci koji su relevantni. "Građani Novog Grada upoznati su sa problemom Trgovske gore, ali u Hrvatskoj nisu. Građani nisu upućeni šta se dešava u Dvoru, ne znaju kako su se donosile odluke i šta to kao opasnost predstavlja u budućnosti", naveo je načelnik Bosanskog Novog. On je napomenuo da o ovoj temi raspravljano i na sjednici općinskog foruma za sigurnost, te da je zaključeno da bi radi tačnih podataka trebalo instalirati jednu seizmičku stanicu na području Bosanskog Novog.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG